ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки  України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text